Καρκίνος στο συκώτι

  • Καρκίνος στο συκώτι

    Καρκίνος στο συκώτι

    Τι είναι ο καρκίνος του ήπατος;Αρχικά, ας μάθουμε για μια ασθένεια που ονομάζεται καρκίνος.Υπό κανονικές συνθήκες, τα κύτταρα αναπτύσσονται, διαιρούνται και αντικαθιστούν τα παλιά κύτταρα για να πεθάνουν.Πρόκειται για μια καλά οργανωμένη διαδικασία με σαφή μηχανισμό ελέγχου.Μερικές φορές αυτή η διαδικασία καταστρέφεται και αρχίζει να παράγει κύτταρα που δεν χρειάζεται το σώμα.Το αποτέλεσμα είναι ότι ο όγκος μπορεί να είναι καλοήθης ή κακοήθης.Ένας καλοήθης όγκος δεν είναι καρκίνος.Δεν θα εξαπλωθούν σε άλλα όργανα του σώματος, ούτε θα αναπτυχθούν ξανά μετά την επέμβαση.Αν και...