Καρκίνωμα νεφρού

  • Καρκίνωμα νεφρού

    Καρκίνωμα νεφρού

    Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος που προέρχεται από το ουροποιητικό σωληναριακό επιθηλιακό σύστημα του νεφρικού παρεγχύματος.Ο ακαδημαϊκός όρος είναι καρκίνωμα νεφρού, γνωστό και ως νεφρικό αδενοκαρκίνωμα, που αναφέρεται ως νεφρικό καρκίνωμα.Περιλαμβάνει διάφορους υποτύπους καρκινώματος νεφρικών κυττάρων που προέρχονται από διαφορετικά μέρη του ουροποιητικού σωληνίσκου, αλλά δεν περιλαμβάνει όγκους που προέρχονται από το νεφρικό διάμεσο και τους όγκους της νεφρικής πυέλου.Ήδη από το 1883, ο Grawitz, Γερμανός παθολόγος, είδε ότι...